تاثیر اسپرینکلر روی دود

439
هدف اصلی ما از ساخت این برنامه، آشنا کردن مردم عزیزمان با سیستم بارنده¬های خودکار اطفاءحریق یا همان اسپرینکلر است.
pamsa
pamsa 0 دنبال کننده