تفاوت مادر کافی و کامل ۲ ( تفاوت عشق شرطی و عشق بدون شرط)

869
مادر کافی عشق بی شرط می‌دهد
مادر کامل عشق با قید و شرط می‌دهد
drhesamfiroozi
drhesamfiroozi 0 دنبال کننده