• 60

    گلندا اوربین (سمیه رنجبر) رهیافته ی آمریکایی

    گلندا اوربین (سمیه رنجبر) از اولین افرادیست که درآمریکا چادر را انتخاب می کند در دانشکده باگروهی ازدختران ایرانی و اسلام آشنامیشود بامطالعه کتابهایی به اسلام علاقمند می شود در این مسیر با پسری ایرانی آشنا می شود و به اوعلاقمند شده و ازدواج می کند صحبت های او را در مورد اسلام تثلیث انتخاب چادر و واکنش خانواده اش به این مسائل می توانید ببینید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی