یک تعریف بسیار زیبا و ساده از ثروت

103
در این جهان هستی افراد زیادی زندگی می‌کنند و هرکدام تعاریف جداگانه‌ای درباره ثروت دارند. اما به نظر من هر چیزی که در درون شما احساس خوبی ایجاد کند نامش ثروت است ،ثروت می‌تواند......