مصاحبه کنایه آمیز مددی - استقلال

1
مشکلات استقلال از زبان مددی با کنایه به نامداری
Milad Beiki
Milad Beiki 277 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.