• تانک زرهی جدید بریتانیا برای حضور در خط مقدم تا سال ۲۰۳۵

    نامی که برای این تانک در نظر گرفته شده است به سیستم ویژه دید در شب آن برمی‌گردد و مرکز اصلی ارتقا آن نسبت به مدل قبلی است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی