جلسه 120 فیزیک دوازدهم - تکانه و قانون دوم نیوتن 3 - مدرس محمد پوررضا

232
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "تکانه و قانون نیوتن 3" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده