پربیننده ترین های 1 تا 8 آبان 1399

154
پربیننده ترین اخبار نشریه از پارک ملی دز و روستاهای ایذه تا ابراهیم فروزش و شهاب حسینی

https://www.ghadirinews.ir/news/topnews/weekly/?c=70
-ماجرای‌فروش‌جسد‌به‌ضایعاتی!
-سد امیرکبیر 59 ساله شد
-قیمت برنج خارجی از ابتدای امسال ۲۰۰ درصد افزایش یافت