• 297

    مهارت زندگی 12

    اولین وتنها چیزی که می تونه زندگی، کا وروابطتون رو عوض کنه بالا بردن انتظاراز خودتونه زندگی شما می تونه آنقدربزرگ بشه که نذاره کارهای کوچیک بکنین تنها چیزی که زندگیتون رو برای همیشه می تونه عوض کنه بالابردن انتظارازخودتونه همه ما تو زندگی چیزهایی رو می خوایم .......... Telegram.me/academymahartzendegi Telegram.me/shadivservat www.mahartzendegi.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی