مدیریت کاربران و سطوح دسترسی

364
محتوای ویدیو:
– نحوه ی تعریف کاربران جدید در نرم افزار CRM
– ارسال اطلاعات ورود به نرم افزار به هر کاربر
– تعریف نقش و میزان دسترسی هر کاربر به اطلاعات نرم افزار
https://sarvcrm.com
SarvCRM
SarvCRM 0 دنبال کننده