• 145

    پزشکی از بیمارستان لندن: قرار است همه بمیریم!

    این نامه در جلسه سازمان سلامت انگلیس پس از شیوع کرونا توسط وزیر سابق بهداشت این کشور قرائت شده است.

    3 فروردین 1399 سلامت

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی