عایق نانو ضدآب و ضدشوره آجر نسوز نما نانو کسری

82
محلول ضدآب کننده دائمی نانو کسری بدون ایجاد تغییر در رنگ و ظاهر آجر نسوز نما، آن را در برابر نفوذ آب، کثیف شدگی و شوره محافظت می نماید.
www.nanokasra.com
02133771778
09126789287
nanokasra
nanokasra 0 دنبال کننده