• 174

    نمونه درس دوره آموزشی با کودک لجبازم چه رفتاری کنم؟

    با کودک لجباز چه رفتاری کنم؟، از دوره های روانشناسی نیکزی مدرس :دکتر مهرنوش فهیمی نیکزی ؛ برترین رسانه آموزش مجازی در قالب فیلم آموزشی برای تماشای دوره کامل رفتار با کودکان لجباز به لینک زیر مراجعه کنید: yon.ir/fJuao

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی