اصطلاحات بهم زدن و ازدواج در زبان انگلیسی

198
Dump somebody ir somebody dumps
.
Tie the knot
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده