• 524

    دیرین دیرین - میکروفن تاخیری

    نماینده نفرستادیم مجلس که، کارچاق‌کن فرستادیم.‌ البته برخی!


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی