• 222

    به دیدار خوش آمدید

    کم ترین فعالیتی که نرم افزار سی آر ام دیدار انجام می دهد این است که مدیر یک کسب و کار اعم از کوچک یا بزرگ می تواند تمامی ارتباطات و تماس هایی که توسط خودشان و یا کارمندان شرکت با مشتریان صورت گرفته است را ثبت کند. (مانند تماس های تلفنی موضوع تماس انواع معاملات مشتری با تمامی جزئیات معاملاتی که هنوز به طور کامل انجام نشده اند وظایفی که مدیر هر بخش برای کارمندان و هر کارمند برای همکار مرتبط خود تعیین کرده است زمان انجام وظایف وظایف عقب افتاده و بسیاری از فعالیت ها و اتفاقات مرتبط با کسب و کار ها.) در یک جمله سی آر ام دیدار مانند دوربینی می باشد که لحظه به لحظه فیلم مستند شرکت شما را با تمام جزئیات و وقایع برایتان به نمایش می گذارد. شما می توانید در هر نقطه جغرافیایی و تنها با استفاده از اینترنت این فیلم را مشاهده کنید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی