کولینگ تاور

130
کولینگ تاور یا برج خنک کننده یک کاهنده دما در صنعت است که با ایجاد سطح مقطع بیشتر و گردش هوا باعث خنک کردن سیال در گردش که معمولا آب است میشود.در گروه کارخانجات دما گستر با تلاش و پشتکار توانسته به عنوان برترین تولید کننده برج خنک کننده و قطعات جانبی خدمت رسانی کند.برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://dama-goostar.ir/fa/page/36/%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87 مراجعه کنید.