• بررسی مانایی داده های پنل دیتا در نرم افزار استاتا

    برای دانلود کامل دوره آموزشی مدل های panel var, panel vecm , panel Ardl , panel cointegration به سایت فرازدرس مراجعه کنید. https://farazdars.ir/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-panel-var-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d8%a7-stata/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی