درب تلسکوپی تورمکس(tormax)

93
درب اتوماتیک تلسکوپی ترمکس مناسب ابعاد بزرگ
درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی
عملکرد دستگاه درب اتوماتیک تلسکوپی ساده است با این تفاوت که به منظور استفاده بیشتر از عرض دهانه ورودی ساختمان به جای دو لت متحرک دارای چهار لت متحرک می باشد که این امر سبب می شود حدود 70 درصد عرض کل به صورت عرض بازشو مفید مورد استفاده قرار می گیرد. درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی مناسب مکانهایی است که به دلیل عرض کم دهنه ورودی نمی توان از درب اتوماتیک تلسکوپی کشویی ساده استفاده نمود
http://almas-doors.com/
09124723785
021-47628979
almasdoors
almasdoors 0 دنبال کننده