ساخت میکروباتی برای انتقال دارو به بافت هدف

519
دانشمندان با الهام از ساختار باکتری‌ها، میکروباتی را ساختند که داروها را به بافت هدف منتقل می‌کند.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده