• ساخت میکروباتی برای انتقال دارو به بافت هدف

    دانشمندان با الهام از ساختار باکتری‌ها، میکروباتی را ساختند که داروها را به بافت هدف منتقل می‌کند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی