آتش سوزی و تخلیه اجباری ۷ هزار نفر از ساکنان «سن دیه گو» کالیفرنیا

520
Milad Beiki
Milad Beiki 19 دنبال‌ کننده
تخلیه اجباری هفت هزار نفر از ساکنان «سن دیه گو» کالیفرنیا
Milad Beiki
Milad Beiki 19 دنبال کننده