• 265

    عفونت ریشه دندان چیست؟

    عفونت ریشه دندان وقتی است که بخش داخلی دندان عفونت کرده، عصب از بین رفته یا دردناک است. در این شرایط در قسمت بالای دندان های پهن یا در قسمت پشتی دندان های پیشین حفره کوچکی ایجاد میکنیم، وارد حفره دندان و کانال آن شده و بافت بیمار را خارج میکنیم، عفونت را از بین میبریم و داخل حفره را با مواد خاصی پر میکنیم تا ...... .ادامه در ویدیو | منبع ویدیو وب سایت webmd.com - تهیه و ترجمه: سایت سلامت دکتر سوشا به آدرس www.drsosha.com – صفحه گوینده instagram.com/omidhojabri


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی