• 1,758

    سخنان زیبای استاد مهدی دانشمند : روحانیت نباید برای مردم تصمیم بگیرد

    سخنان زیبای استاد مهدی دانشمند : روحانیت نباید برای مردم تصمیم بگیرد رسانه فرهنگی هنری صداباران : https://www.seda-baran.com

    22 اردیبهشت 1397 مذهبی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی