دونوازی کلاسی زیبای استاد امیر کریمی در آموزشگاه موسیقی پارتاک اصفهان

272
یک دونوازی کلاسی زیبا توسط استاد امیر کریمی و هنرجوی ایشان در آموزشگاه موسیقی پارتاک اصفهان
Negar Kalhor
Negar Kalhor 0 دنبال کننده