• آموزش نحوه کار با نرم افزار حسابداری ساعت فروشی

    آموزش نحوه کار با نرم افزار حسابداری ساعت فروشی با توجه به تعدد و تنوع در فروشگاه ها می توان آن را در نرم افزار ها به گونه ای برنامه ریزی کرد که گزارشات مورد نظر کارفرما را ارائه نمود در این فیلم در این خصوص توضیح داده شده است

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی