• 213

    آموزش نحوه کار با نرم افزار حسابداری ساعت فروشی

    آموزش نحوه کار با نرم افزار حسابداری ساعت فروشی با توجه به تعدد و تنوع در فروشگاه ها می توان آن را در نرم افزار ها به گونه ای برنامه ریزی کرد که گزارشات مورد نظر کارفرما را ارائه نمود در این فیلم در این خصوص توضیح داده شده است

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی