مقایسه قدرت خرید ما و آن‌ها در چند دقیقه

195
با وجود بحران اقتصادی و تورم و گرانی فزاینده، همیشه برای ایرانی‌ها این سوال مطرح است که وضع ما با بقیه دنیا چه تفاوتی دارد.