• 280

    بررسی ویدیویی مراحل انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98

    داوطلبان مجاز به انتخاب رشته محل های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می بایست به بررسی رتبه و تراز اکتسابی خود پرداخته و بر اساس آن مراحل انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 را طی کنند . در این صفحه به بررسی ویدیویی مراحل انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 می پردازیم .


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی