• 565

    موشن گرافیک "تله گرام"

    بررسی اقدامات پاول دوروف مدیر تلگرام و اینکه چرا تلگرام پیام رسانی امن برای تروریست ها بوده است


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی