موشن گرافیک "تله گرام"

591
بررسی اقدامات پاول دوروف مدیر تلگرام و اینکه چرا تلگرام پیام رسانی امن برای تروریست ها بوده است
arefbakhshi
arefbakhshi 0 دنبال کننده