اقامتگاه بومگردی بوشهر پیسو بومگردی ساحلی با اتاقهای سنتی

145
اقامتگاه بومگردی بوشهر پیسو
Pissoo ecolodge
Pissoo ecotourism
بومگردی ساحلی
اقامتگاه ساحلی
بره افتو نشینی (bere afto neshini)
. . .
بره افتو نشینی از تفریحات مهیج خارج از وصف ما بوشهریا
صبا ای ور کیچه
پسین او ور کیچه
از بعد از لیمر وو بارون که باد شمال میاد ابرها با خوش میبره وو باد سردی میاره. اوسا تایم بره افتو نشینی ما بوشهریا استارت میخوره
یه کرسی ایله کیچه میلیم وو تو جنگ افتو میشینیم وو هوبیس ویتامین دی جذب میکنیم تا چاس که خوردیم کرسیکو میلیم اووله کیچه تا افتو پسین بخوریم
به قطع یکی از خش ترین تفریحات دنیا همی ین ولی درصد کمی از مردم دنیا بجز ما بوشهریا از ای حرکتکو اطلاع دارند. خلاصه خیلی خوشن مخصوصا اگه جمب ساحل با صدای دریا باشه
پیسو ای امکانکو داره که حتی کرسیتم جابجا نکنی چون جلوش کیچه نداره و کامل دریان که پسین سایه بیاد.
Pissoo.bushehr
Pissoo.bushehr 0 دنبال کننده