• 239

    سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر فرش قرمز با پویا ودایع

    سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر فرش قرمز با پویا ودایع پویا ودایع مدرس تایید و تحسین شده توسط آلن پیز، مرد زبان بدن دنیا مدرس زبان بدن ایرانی - آموزس مذاکره -آموزش روابط عمومی -آموزش توسعه فردی آدرس سایت : http://vadaie.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی