آموزش آواز و آموزش صداسازی - نسخه های عجیب و غریب بعضی از مدرسان برای پرورش صدا

181
آموزش آواز و آموزش صداسازی - نسخه های عجیب و غریب بعضی از مدرسان برای پرورش صدا
متاسفانه خیلی از افراد نا بلد یا حتی به ظاهر بلد نسخه های عجیب و غریبی برای هنرجو میپیچند که در بعضی موارد باعث آسیب های جدی به هنرجو میشه.

نمونه های این مدرس ها زیاد هستند.
امثال کسانی که:

خودشون نمیتونند حتی بخونند اما دارن تدریس میکنند و خودشون رو با جمله معروف "مگه یه مربی فوتبال باید خودش بلد باشه فوتبال بازی کنه" خلاص میکنند.

یا کسانی که از متد های به روز دنیا چیزی نمیدانند و با یک جمله "تو نمیتونی خواننده بشی" یا "برو انقد داد بزن تا از حنجره ات خون بیاد" با آینده چندین فرد بازی میکنند.
و...