نتيجه عمل رينوپلاستى

122
جهت تعیین وقت مشاوره و مراجعه به دکتر عطایی فوق تخصص جراحی پلاستیک با شماره های 02188773358 و 02188889004 تماس بگیرید. همچنین برای ارتباط با دکتر به آدرس اینستاگرام مراجعه نمائید.
https://www.instagram.com/draliakbarataei/

http://drataei.com/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%db%8c/