مهمترین راه مقابله با امیکرون

4
متخصصان بر ضرورت تزریق دُز سوم واکسن و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی برای مقابله با اُمیکرون تاکید دارند.
Milad Beiki
Milad Beiki 151 دنبال کننده