نخستین تصاویر از فرود مریخ نورد ناسا

26
ناسا برای نخستین بار تصویری از فرود مریخ نورد خود را منتشر کرد.
Milad Beiki
Milad Beiki 34 دنبال کننده