ربات نقاش ساخته شد!

769
محققان رباتی ساخته اند که با استفاده از حسگرهای مختلف می تواند دیوارهای خانه را به طور یکدست رنگ کند.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده