منظور از آيه الکرسی کدام آيه است ؟

115
منظور از آيه الکرسی کدام آيه است ؟
7 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده