فایل مهندسی ذهن برای جذب پول

1,215
این ویدیو حاوی امواج و فرکانسهای دارای پیام پنهان برای برنامه ریزی ذهن در جهت جذب پول است. به تجربه ما انجام این تمرین(نگاه کردن به ویدئو و گوش دادن با هدفون به موزیک آن) در 40 روز می تواند برای شما موثر باشد. آدرس کانال ما در تلگرام: madrasetavangari@