منطقه تفریحی چالیدره مشهد

274
مستند گردشگر عرب زبان از منطقه تفریحی و توریستی دریاچه و سد چالیدره مشهد؛ چالیدره یکی از مکان‌های تفریحی اطراف مشهد است. دریاچه سد چالی دره برای آبیاری باغ‌های اطراف طرقبه ساخته شده و دارای امکانات تفریحی مانند قایق سواری، ماهیگیری و رستوران است. سد چالی دره یک سد خاکی با هسته رسی است که به وسیلهٔ رودخانه جاغرق پرآب می‌شود. این سد در ابتدای جاده روستای نغندر و در سمت چپ جاده در دره‌ای با همین نام ساخته شده‌است.
Mobibii
Mobibii 38 دنبال کننده