فیلم ریاضی هفتم فصل ششم

275
دوره پیش رو به آموزش ریاضی هفتم ، دوره اول متوسطه می پردازد. برای مشاهده ادامه آموزش ها به سایت عینکی به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://einaky.com/downloads/category/product/haftom/

مدرس: مهندس شهربانو دوستی
einaky.com
einaky.com 0 دنبال کننده