• 67

    جايی که نميتوانيم با آب غسل کنيم يا وضو بگيريم تکليف چيست ؟

    جايی که نميتوانيم با آب غسل کنيم يا وضو بگيريم تکليف چيست ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی