• 64

    کوچک جنگلی 1

    سریال - کوچک جنگلی - 1366 - ق 1 - میرزا کوچک خان که تازه از تبعید بازگشته به همراه دوستش حسین کسمایی در رشت گردش میکند که در شهر متوجه دستگیری رضا آژان توسط روسها میشود . رضا آژان ملتمسانه از میرزا تقاضای کمک میکند .غیرت میرزا به جوش می آید و …

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی