• 382

    وسواس كندن مو

    وسواس كندن مو نوعى از وسواس است كه فرد در آن ميل بسيار زيادى به كندن موى خود دارد. موهاى مختلف در جاهاى مختلف بدن. معمولاً اين ميل بدين گونه است كه حسى شبيه خارش و ناآرامى درون بدن ايجاد مى شود و تا فرد كارى را در مقابل آن انجام ندهد آرامش پيدا نخواهد كرد. به همين علت اكثراً موهاى ابرو، موهاى پشت سر و كنار گوش را به كرات مى كنند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی