صحبت های علی اکبر قزوینی درباره فعالیت یک ناشر - منصور سجاد

261
صحبت های علی اکبر قزوینی نویسنده و کوچ تحقق رویاها در غرفه ی کلید آموزش - منصورسجاد- درباره فعالیت های ناشرین خوب در فضای مجازی

با منصورسجاد همراه باشید تا بیشتر درباره ناشرین حقیقی بدانید
هم چنین می توانید برای مطالعه بیشتر در مورد حوزه نشر و چاپ کتاب به کانال یک ناشر به نشانی https://t.me/yeknasher بپیوندید
yeknasher
yeknasher 0 دنبال کننده