اجرای بسیار زیبا توسط هنرجویان استاد امیر کریمی

206
دونوازی بسیار زیبای قطعه پرنده قشنگ من توسط هنرجویان خوب استاد امیر کریمی خانم فرزانه پیکانپور و آقای سبحان طحانزاده
Negar Kalhor
Negar Kalhor 0 دنبال کننده