• 307

    جلسه هجدهم - صحبت کردن درباره ظاهر و قیافه افراد

    اینجا من از تو یک زبان آموز فوق العاده میسازم Instagram: www.instagram/englishwithnima Telegram: @EnglishWithNima

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی