• 410

    وزیر صنعت خطاب به وزیر اقتصاد: دفترخانه معرفی کنید تا سهام بانک پارسیان منتقل شود

    وزیر صنعت خطاب به وزیر اقتصاد: دفترخانه معرفی کنید تا سهام بانک پارسیان منتقل شود

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی