• 743

    پرواز موشک‌های کاغذی در مسکو

    مردم روسیه در پاسخ به دعوت پاول دوروف، از ساعتی پیش موشک‌های کاغذی را از پنجره خانه‌های خود به پرواز درآوردند.

    3 اردیبهشت 1397 علم تکنولوژی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی