پرواز موشک‌های کاغذی در مسکو

768
مردم روسیه در پاسخ به دعوت پاول دوروف، از ساعتی پیش موشک‌های کاغذی را از پنجره خانه‌های خود به پرواز درآوردند.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده