فیلم شطرنج پاورپلی ۲۸: جعبه ابزار تاکتیک های گامبی شاه

154
در شروع بازی گامبی شاه ، بازی از همان ابتدا در مرکز فعالیت دارد ، بنابراین تاکتیک ها سهم گسترده ای در بازی دارند. دانیل کینگ ۵۰ موقعیت پازل را در قالب ویدئو ارائه می دهد.تهیه پکیج کامل آموزش در سایت فراچس با لینک https://farachess.ir/downloads/power-play-28-tactic-toolbox-kings-gambit/
farachess
farachess 0 دنبال کننده