• 379

    آدمهای حجم زده!

    آدمهای حجم زده در یادگیری و آموزش به دنبال حجم بیشتر هستند نه مطالب مفید و آموزنده.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی