• 474

    تریلر رسمی فیلم سینمایی سریع و خشمگین 9 (2019) fast and fourier 9 trailer

    خدمه ای از مأمورین MI6 سعی در بازیابی ویروسی به نام اسنوفلک دارند که می توانند با برنامه ریزی آن و با کمک سازمان تروریستی اتون جان میلیون ها نفر را بگیرند. بریکستون لور یکی از عوامل تاثیر گذار اتون، با کاشت سایبرنتیک فوق پیشرفته است که به او امکان می دهد کارهای فوق بشری انجام دهد و تمام خدمه MI6 به جز رهبرشان هتی شاو که این عمال را در خود تزریق کرده است را نابود سازد. لوک هابز و دکرارد شاو ، برادر هتی، هر دو از طریق CIA در مورد ویروس اسنوفلک مفقود شده مطلع شده و به آنها مأموریست داده شده است که آن را ردیابی کنند. آن دو با بی میلی با یکدیگر شروع به کار می کنند. شاو دنبال برادرش هتی می رود که ... کارگردان : David Leitch نویسندگان : Chris Morgan , Chris Morgan , Gary Scott Thompson , Drew Pearce ستارگان : Axel Nu, David Mumeni, Dwayne Johnson, Eddie Marsan https://mihanvideo.com/v/T11Qb/%D9%BE%D8%AE%D8%B4_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9_%D9%88_%D8%AE%D8%B4%D9%86_9_%D8%A8%D8%A7_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_Fast_and_Furious_9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%B4%D9%88

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی